Jeśli kochasz kajaki tak jak my - zapraszamy w nasze szeregi

https://web.facebook.com/kajakowcysochaczewa

Celem działania Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana promocja turystyki kajakowej i aktywne spędzanie czasu nad rzeką Bzurą, zachęcanie dzieci i młodzież do wypoczynku nad rzeką a także promowanie Sochaczewa jako miejsca przyjaznego rodzinnemu wypoczynkowi nad Bzurą i promowanie miasta jako ważnego punktu w turystyce kajakowej pomiędzy Łowiczem a Wyszogrodem. 


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Organizację imprez kajakowych

2.Organizację sprzątania rzeki i jej linii brzegowej

3.Współpraca ze wszystkimi Stowarzyszeniami / Instytucjami / Urzędami  w celu promowania  aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.

4.Współpraca z przedszkolami, szkołami z terenu, Miasta/Gminy/Powiatu Sochaczew w celu zachęcenia do aktywnego spędzania czasu nad Bzurą

5.Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych nad Bzurą dla mieszkańców Miasta/Gminy/Powiatu Sochaczew między innymi takich jak:

a)zawody kajakowe

b)gry i zabawy dla dzieci, młodzieży, rodzin nad Bzurą.  

6.Udział w różnego rodzaju imprezach kulturalno – sportowych